Výzva k akcii ( Call-to-Action )

Marketingový prístup, ktorý zdôrazňuje, že súčasťou každej marketingovej informácie musí byť výzva k akcii (call-to-action). Výzva k akcii je priama výzva príjemcovi informácie k uskutočneniu určitej akcie. Táto výzva sa nachádza zväčša na konci marketingovej informácie a má príjemcovi dať vodítko k jeho ďalšiemu kroku ( Príďte a nakúpte teraz, Pre viac informácií kliknite sem a podobne ).

späť na hlavnú stránku slovníka

V - pojmy začínajúce písmenom V


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.