Test použiteľnosti web stránky

Test použiteľnosti je metóda overovania, či a akým spôsobom je schopný užívateľ používať web stránku a plniť na nej úlohy, pre ktoré bola vytvorená. Tento test sa vykonáva pri vytváraní webu a zavádzaní nových funkčných prvkov na overenie toho, že bežný užívateľ pracuje a používa funkcie web stránky, či aplikácie spôsobom akým autor zamýšľal.

Na testovanie použiteľnosti sa zväčša vyberá skupina ľudí, ktorí by mali byť typickými / modelovými návštevníkmi webu, ktorý je vyvíjaný. Týmto ľuďom sa potom predkladá web stránka a dostávajú niekoľko úloh, ktoré by mali v prostredí web stránky vyriešiť.

Typicky sú to úlohy rôznej zložitosti od vyhľadania konkrétnej informácie až po komplikovanejšie úlohy napríklad uzatvorenia objednávky na nejaký tovar v testovanom eshope web stránky.

Pri riešení úloh sú testovaní sledovaní špecialistami na testy použiteľnosti a zistené fakty o ich správaní v prostredí web stránky sú zaznamenávané, vyhodnocované a následne potom zohľadnené pri ďalšom vývoji web stránky.

späť na hlavnú stránku slovníka

T - pojmy začínajúce písmenom T


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.