Tabuľkový layout

Tabuľkový layout je staršia metóda prístupu k vytváraniu web stránok ( dnes je používaný CSS layout ).

Tabuľkový layout web stránok využíva k rozmiestňovaniu prvkov web stránky bunky klasickej tabuľky. Tento prístup je však už dnes prekonaný a považovaný za nevhodný. Kladie totiž ťažko prekonateľné prekážky v prístupnosti web stránok a je tiež prekážkou optimalizácie web stránok pre internetové vyhľadávače.

Tabuľkový layout vznikol v minulosti najmä z dôvodu nemožnosti realizovať komplikovanejšie designové návrhy web stránok.

Prekážkou bola veľká miera nedokonalosti internetových prehliadačov v začiatkoch vývoja web stránok. Pre tvorcov web stránok bolo vtedy veľmi komplikované vytvárať web stránky iným spôsobom.

Dnes je však možné realizovať akýkoľvek designový návrh web stránky jednoducho prostredníctvom CSS.

späť na hlavnú stránku slovníka

T - pojmy začínajúce písmenom T


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.