SWOT

SWOT je skratka pre Strength ( Sila – Silné stránky ), Weakness ( Slabosť – Slabé stránky ), Oportunities ( Príležitosti ) a Threats ( Ohrozenia ). Je forma strategickej analýzy, ktorá v uvedených štyroch kategóriách popisuje stav a predpoklady vývoja rôznych subjektov a dejov. Typicky sa jedná o hodnotenie produktov, obchodných príležitostí, vlastnej firmy, či konkurentov.

späť na hlavnú stránku slovníka

S - pojmy začínajúce písmenom S


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.