Sponzorovaný odkaz

Ako sponzorovaný odkaz je označovaný prvok internetovej reklamy, ktorý sa zobrazuje ako prednostný zápis v internetových katalógoch alebo výsledkoch vyhľadávania. Zväčša je zobrazený na prvých pozíciách respektíve na špeciálne vyhradených „reklamných“ miestach v katalógu, či na web stránke.

Sponzorovaný odkaz má formu nadpisu, krátkeho popisu a URL adresy web stránky, na ktorú má smerovať po kliknutí užívateľa na reklamný odkaz.

Princípom sponzorovaného odkazu je, že sa jedná o prednostný platený zápis, ktorý je zvýhodnený tým, že získava výhodnejšiu, ľahšie nájditeľnú / lepšie viditeľnú pozíciu a tým má aj väčší predpoklad získavania nových návštevníkov pre inzerovanú web stránku.

Obdobne ako sponzorovaný odkaz fungujú reklamné PPC systémy, u ktorých je však model odplaty za získanie zvýhodnenej pozície trocha iný.

späť na hlavnú stránku slovníka

S - pojmy začínajúce písmenom S


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.