Šifrovanie prenosu dát

Šifrovanie prenosu dát je proces pri ktorom prichádza k zabezpečenej komunikácií / prenosu informácií medzi lokálnym počítačom a servrom, teda prenosu informácie len medzi odosielateľom a príjemcom. Dáta sa preto odosielajú a príjmajú v zašifrovanej podobe.

Toto zabezpečenie je väčšinou prítomné v systémoch a internetových aplikáciách, ktoré pracujú s dôvernými informáciami ( Internet banking, Online platobné systémy a podobne ).

späť na hlavnú stránku slovníka

S - pojmy začínajúce písmenom S


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.