SERP ( Search engine result page )

SERP je skratka začiatočných písmen anglického výrazu, ktorý označuje web stránku s výpisom výsledkov vyhľadávania internetového vyhľadávača ( Search engine result page ).

SERP je web stránka, ktorú užívateľovi na základe zadania kľúčových slov vo vyhľadávacom poli vyhľadávača, tento vytvorí ako ponuku prepojení na web stránky a dokumenty najviac vyhovujúce požiadavke zadanej užívateľom.

späť na hlavnú stránku slovníka

S - pojmy začínajúce písmenom S


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.