RGB farebný model

RGB farebný model je model zobrazovania, ktorý používajú k zobrazeniu obrazu najmä elektronické zobrazovacie a záznamové zariadenia ( napríklad monitory, fotoaparáty ). Vychádza z princípu, že kombináciou pomerov troch základných farieb ( R-G-B, Red-Green-Blue, červená-zelená-modrá ) je možné vytvoriť akúkoľvek ďalšiu farbu.

Základné farby môžu mať číselné hodnoty od 0 do 255. Číselná hodnota vyjadruje množstvo základnej farby nachádzajúce sa vo výslednej farbe. Čierna farba má hodnotu RGB 0 – 0 – 0, teda žiadna zo základných farieb nie je zastúpená, biela je naopak definovaná ako 255 – 255 – 255, teda všetky základné farby sú obsiahnuté vo svojich maximálnych hodnotách. ( 255 – 0 – 0 je červená, 0 – 255 – 0 zelená, 0 – 0 – 255 modrá a napríklad 255 – 255 – 0 žltá ).

späť na hlavnú stránku slovníka

R - pojmy začínajúce písmenom R


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.