ROI ( Return of Investment )

ROI je výpočtom miery návratnosti finančných prostriedkov investovaných do reklamy. Zvyčajne sa vyjadruje v percentách a je vyjadrením úspešnosti, či neúspešnosti prostriedkov vložených do reklamy.

Vypočítava sa ako pomer medzi prostriedkami, ktoré sa z reklamy vrátili vo forme finančných prostriedkov za zákazky, ktoré reklama priniesla a prostriedkami, ktoré sa na reklamu vynaložili ( tento pomer vynásobený x100 udáva percentuálnu hodnotu úspešnosti vynaložených prostriedkov ).

Jednoduchý vzorec potom vyzerá takto zisk / investícia x 100. Ak teda do reklamy investujete 100€ a reklamou získate zákazky za 200€, bude návratnosť Vašej investície 100%.

späť na hlavnú stránku slovníka

R - pojmy začínajúce písmenom R


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.