Relevancia výsledkov vyhľadávania

Relevancia výsledkov vyhľadávania je miera zhody medzi užívateľom zadanou požiadavkou vo vyhľadávaní a výsledkom, ktorú mu vyhľadávač k jeho požiadavke ponúkol.

Zhoda medzi tým, čo hľadal a čo našiel. Čím vyššia je zhoda / relevancia výsledkov k zadanému dotazu, tým viac je užívateľom hodnotené vyhľadávanie ako úspešné.

Relevancia výsledkov vyhľadávania je cieľavedomou snahou všetkých internetových vyhľadávačov. Každý vyhľadávač sa totiž snaží poskytovať svojmu užívateľovi, čo najlepší a najpresnejší výsledok vyhľadávania k jeho požiadavke ( kľúčovému slovu ), ktoré vo vyhľadávaní hľadá.

V prenesenom význame je to snaha vyhľadávačov priniesť užívateľovi čo najuspokojivejší výsledok. Výsledok, ktorý pri zadávaní kľúčového slova užívateľ požadoval a ktorým dokázal vyhľadávač naplniť jeho očakávania.

Vyhľadávače zabezpečujú relevanciu výsledkov vyhľadávania porovnávaním obsahu kľúčových a príbuzných slov zadaných užívateľom vo vyhľadávacom poli vyhľadávača a výskytom týchto slov na web stránkach zaindexovaných v ich databáze.

Web stránky, ktoré obsahujú kľúčové a príbuzné slová ponúknu vyhľadávače užívateľovi ako výsledok relevantný k jeho hľadaniu na stránke s výsledkami vyhľadávania ( SERP ).

Porovnávanie, zobrazovanie a zoraďovanie výsledkov zabezpečujú sofistikované algorytmy, ktoré sa pokúšajú vo výsledkoch, čo najviac vyhovieť užívateľovi výsledkom v tom, čo hľadal.

späť na hlavnú stránku slovníka

R - pojmy začínajúce písmenom R


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.