Reklamný odkaz

Reklamný odkaz je formou textovej internetovej reklamy. Jeho úlohou je podnietiť užívateľa ku kliknutiu a navštíveniu web stránky na ktorú reklamný odkaz smeruje.

späť na hlavnú stránku slovníka

R - pojmy začínajúce písmenom R


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.