Redesign web stránky

Výrazom redesign sa označuje vytvorenie nového vzhľadu designu pre existujúcu web stránku, prerobenie jej aktuálneho designu.

S redesignom sa často spája aj prebudovanie informačnej architektúry webu, či rozšírenie funkčnosti existujúcej web stránky. V základnom ponímaní je však redesign len zmena vzhľadu so zachovaním pôvodného obsahu a funkčnosti.

späť na hlavnú stránku slovníka

R - pojmy začínajúce písmenom R


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.