PR ( Public relations )

PR, public relations sú označením pre vzťahy firmy s verejnosťou. Firmy budujú vzťahy s verejnosťou prostredníctvom obojsmernej komunikácie, prezentovaním, zisťovaním a ovplyvňovaním názorov verejnosti na firmu a na kroky, ktoré firma robí. Toto cieľavedomé ovplyvňovanie a zisťovanie názorov má za cieľ vytvárať pozitívny obraz firmy v očiach verejnosti.

späť na hlavnú stránku slovníka

P - pojmy začínajúce písmenom P


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.