Prístupnosť web stránky

Prístupnosť web stránky je vlastnosťou web stránky, ktorá zaručuje, že web stránka nekladie užívateľom žiadne prekážky v jej používaní. A to bez ohľadu na ich vek, zdravotné dispozície, počítačové zručnosti, či ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť jej bezproblémové používanie.

Príkladmi správneho postoja k prístupnosti web stránok je tvorba web stránok, ktoré používajú adekvátnu veľkosť písma textu, dostatočný kontrast medzi farbou textu a farbou pozadia na ktorom je text zobrazený, je možné ich ovládať inak ako prostredníctvom myši ( napríklad len pomocou klávesnice ), netextové prvky majú v rámci zdrojového kódu web stránky aj svoju textovú alternatívu a podobne.

Spoločným znakom všetkých faktorov zlepšujúcich prístupnosť web stránok je snaha nediskriminovať užívateľov, ktorý sú znevýhodnení, či už hendikepom alebo svojou neskúsenosťou a pomáhať im pri bezproblémovom používaní web stránky.

späť na hlavnú stránku slovníka

P - pojmy začínajúce písmenom P


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.