Použiteľnosť web stránky

Použiteľnosť web stránky je vlastnosť web stránky, ktorá je vyjadrením toho do akej miery dokáže užívateľ jednoducho, intuitívne a bez problémov obsluhovať jej rozhranie.

Z toho vyplýva, že najpoužiteľnejšími web stránkami sú tie, ktoré sa užívateľom najľahšie používajú a na ktorých dokážu zvládať bežné aj zložitejšie úlohy najmenej komplikovaným spôsobom.

Použiteľnosť web stránky je zameraná na zosúladenie praktík tvorby web stránky so spôsobmi akými užívatelia weby používajú. Na zisťovanie tohto spôsobu sa do procesu tvorby web stránok začleňujú testy použiteľnosti web stránky.

Dobrú použiteľnosť web stránky tvorí množstvo spolu vzájomne súvisiacich faktorov. Všetky však smerujú k podstate, že web stránka sa musí príjemne a čo najjednoduchšie používať užívateľovi.

Tu je niekoľko tipov na dobrú použiteľnosť. Väčšina pochádza z balíka webových zaužívaných zvyklostí.

Hyperlinky / Odkazy sú vždy podčiarknuté, text, ktorý nie je odkazom nie je nikdy podčiarknutý, odkazy pri prechode myšou ponad ne menia svoju farbu, tlačítka na ktoré sa dá kliknúť sú graficky vyobrazené ako tlačítka, užívateľ má na stránkach vizuálne vodítka k miestu, kde sa na webe nachádza ( vysvietené menu, drobková navigácia ) a mnohé ďalšie.

K dobrej použiteľnosti web stránky prispieva aj dobrá informačná architektúra web stránky a prístupnosť web stránky.

Odporúčané články

späť na hlavnú stránku slovníka

P - pojmy začínajúce písmenom P


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.