Newsletter

Newsletter je funkčný prvok web stránky. Je často používaný ako účinný nástroj internetového marketingu.

Funguje týmto spôsobom. Užívateľ na web stránke vyplní a odošle svoju emailovú adresu ( zaregistruje sa na odoberanie newslettru ), na ktorú sú mu potom raz za určité časové obdobie doručené aktuálne spravy zo stránky.

Tieto správy vo forme emailu zväčša v skratke upozorňujú užívateľa na zverejnenie nového obsahu na stránke a nabádajú ho k návšteve web stránky a prezretie kompletnej informácie spomenutej v newslettri.

Obsahom newslettru môžu byť akékoľvek marketingové, ale aj nemarketingové informácie, ktoré chce majiteľ web stránky svojim užívateľom sprostredkovať.

Cieľom newslettru je udržať užívateľov svojej web stránky informovaných o aktuálnom dianí a tým udržovať a rozvíjať svoje vzťahy s nimi. Newsletter je tiež dobrým nástrojom pre udržovanie a zvyšovanie návštevnosti web stránky.

späť na hlavnú stránku slovníka

N - pojmy začínajúce písmenom N


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.