Konverzia

Konverzia je zmena. V terminológii internetovej reklamy zmena návštevníka web stránky na návštevníka web stránky, ktorý vykonal želanú akcia ( MDA ). Touto želanou akciou býva napríklad kúpa tovaru, stiahnutie firemnej brožúry, zaslanie žiadosti o cenovú ponuku a podobne. V úplne základnom chápaní je to zmena návštevníka na zákazníka.

Miera úspešnosti tejto zmeny sa označuje konverzný pomer.

späť na hlavnú stránku slovníka

K - pojmy začínajúce písmenom K


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.