Kontextová reklama

Kontextová reklama je typ internetovej reklamy, ktorá má formu textového reklamného odkazu na web stránku inzerenta zverejnenej na web stránke poskytujúcej reklamný priestor. Spravidla obsahuje nadpis, krátky popis a URL adresu web stránky na ktorú odkazuje.

Opisný názov kontextová reklama získala z dôvodu, že sa ako reklamný odkaz zobrazuje vždy v nejakom kontexte k obsahu web stránky na ktorej je zverejnená. Tento kontext súvisí s obsahovou príbuznosťou oboch web stránok. Prienik obsahov / vzájomný kontext sa posudzuje na základe výskytu kľúčových slov v obsahu web stránky.

späť na hlavnú stránku slovníka

K - pojmy začínajúce písmenom K


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.