Kľúčové slová ( Key words )

Kľúčové slová ( key words ) sú zaužívaným výrazom pre označenie slov vyskytujúcich sa v texte určitej témy častejšie ako je to bežné. Tento častejší výskyt je spôsobený, tým, že majú pre obsah textu a témy kľúčový význam. Sú podstatou textu a len ich samotné napísanie, či vyslovenie stačí na vytvorenie si predstavy o téme textu, ktorého sú súčasťou.

Termín kľúčové slovo je výraz často skloňovaný v jazyku internetových vyhľadávačov a všeobecne internetového vyhľadávania. Vyhľadávače totiž poňali princíp častého výskytu kľúčových slov pri konkrétnych témach a obsahu ako jeden z faktorov príbuznosti medzi užívateľom hľadaným výrazom a výsledkom vyhľadávania, ktoré mu vyhľadávač na jeho požiadavku predloží.

V praxi to funguje tak, že užívateľ zadá do vyhľadávacieho pola internetového vyhľadávača dotaz ( kľúčové slovo ), ktoré popisuje to, čo prostredníctvom vyhľadávača chce nájsť a vyhľadávač sa mu pokúsi práve na základe výskytu zadaných kľúčových slov na web stránkach v jeho databáze, nájsť, čo najpresnejšie a najrelevantnejšie výsledky k hľadanému kľúčovému slovu, alebo slovám.

Samotné fungovanie internetových vyhľadávačov súvisiace s kľúčovými slovami je samozrejme o čosi komplikovanejšie, ale základný princíp je takýto.

Z napísaného je zrejmé, že kľúčové slová sú jedným z dôležitých nástrojov internetového marketingu a optimalizácie web stránok pre internetové vyhľadávače ( SEO – Search engine optimisation ).

Správnym použitím a pomerom výskytu kľúčových slov sa zaoberá jedna z disciplín webového designu. Touto disciplínou je copywriting, tvorba reklamných textov pre web stránky.

späť na hlavnú stránku slovníka

K - pojmy začínajúce písmenom K


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.