Internetová reklama od myage.sk vám pomôže zvýšiť návštevnosť web stránky. Zistite ako!

Internetová reklama

Internetová reklama je typ reklamy zverejňovanej na internete v prostredí World Wide Webu ( teda na internetových web stránkach ). Iným pomenovaním pre internetovú reklamu je aj online reklama.

Internetová reklama môže mať rôzne formy. Internetovou reklamou je textová reklama ( sponzorované odkazy v katalógoch, kontextová reklama, PPC reklama ), intextová reklama, bannerová reklama.

Internetová reklama je jednou z najefektívnejších a najlepšie merateľných foriem reklamy. Jej efektivitu jej možné veľmi presne merať pomocou štatistík návštevnosti web stránky a prostriedky do nej investované ide veľmi účinne kontrolovať prostredníctvom obchodných modelov, ktoré využíva.

Obchodné modely, ktoré sa využívajú v internetovej reklame sú napríklad PPC (pay-per-click), PPV (pay-per-view), PPA (pay-per-action).

späť na hlavnú stránku slovníka

I - pojmy začínajúce písmenom I


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.