Informačná architektúra web stránky

Informačná architektúra web stránky je pomenovaním procesu, ktorého výsledkom je vytvorenie logickej štruktúry a vzájomnej náväzností obsahov vnútorných podstránok webu.

Cieľom vytvárania tejto štruktúry a hľadania náväzností informácií je zjednodušiť užívateľovi web stránky cestu akou nachádza na web stránke hľadané informácie, respektíve pomôcť mu nachádzať tieto informácie čo najintuitívnejším a užívateľsky, najmenej komplikovaným spôsobom.

Typickým praktickým príkladom použitia informačnej architektúry je začiatok tvorby web stránky, keď je nutné rozhodovať o najdôležitejších aspektoch týkajúcich sa jej informačnej architektúry. Rozhodovanie o položkách menu, roztrieďovanie obsahu na jednotlivé podstránky, rozhodovanie o súvislostiach medzi informáciami a jednotlivými podstránkami webu, či triedenie informácii podľa ich dôležitosti.

Informačná architektúra je dôležitým prvkom prístupnosti a použiteľnosti webu. Čím kvalitnejšia je informačná architektúra web stránky, tým je zároveň web stránka užívateľsky prístupnejšia, ľahšie sa používa a vo výraznejšej miere napĺňa očakávania a ciele užívateľa ako aj tvorcu ( majiteľa ) webu.

späť na hlavnú stránku slovníka

I - pojmy začínajúce písmenom I


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.