Hypertextový odkaz / Hyperlink

Hyperlink ( odkaz ) je funkčný prvok web stránky, ktorý zabezpečuje spojenie / prepojenie medzi dvoma dokumentami / web stránkami.

Vďaka hyperlinkom je možné web stránky kontinuálne prehliadať a tým sa v prostredí web stránok virtuálne pohybovať od jedného dokumentu k druhému, od web stránky k web stránke bez nutnosti zadávať vždy do adresného riadka prehliadača presnú URL adresu dokumentu / web stránky kam sa chceme na webe dostať.

späť na hlavnú stránku slovníka

H - pojmy začínajúce písmenom H


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.