Hypertext

Hypertext je informačný systém tvorený viacerými nezávislými, vzájomne prepojenými elektronickými dokumentami. Tieto dokumenty sú medzi sebou prepojené hypertextovými odkazmi ( hyperlinkami ).

Tieto prepojenia umožňujú dokumenty kontinuálne prehliadať, ľubovoľne sa medzi nimi presúvať a získavať z hypertextu požadované informácie. Celý tento systém potom tvorí jeden super dokument, hypertext. Najznámejším hypertextovým systémom je World Wide Web.

späť na hlavnú stránku slovníka

H - pojmy začínajúce písmenom H


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.