HTTP / HTTPS

HTTP ( Hypertext Transfer Protocol ) je protokol pre prenos súborov medzi počítačmi v sieti internet. HTTP funguje na princípe odoslania a odpovede na požiadavku medzi dvoma počítačmi v sieti, tradične medzi lokálnym počítačom užívateľa a vzdialeným servrom.

Príkladom takejto požiadavky je užívateľom zadaná URL adresa web stránky v adresnom riadku internetového prehliadača na lokálnom počítači.

Lokálny počítač odosiela túto požiadavku na vzdialený server, ktorý, ak dokáže požiadavku naplniť vráti lokálnemu počítaču odozvu vo forme zobrazenia obsahu web stránky, ktorú užívateľ žiadal zobraziť. Ak túto požiadavku nie je možné naplniť vráti vzdialený server v odpovedi na túto požiadavku chybové hlásenie.

Pri zabezpečenom prenose sa HTTP mení na HTTPS (secure), teda HTTP zabezpečené šifrovaným prenosom dát ( napríklad prostredníctvom SSL alebo TLS šifrovania prenosu dát ).

späť na hlavnú stránku slovníka

H - pojmy začínajúce písmenom H


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.