Filter

Funkčný prvok web stránky, ktorého funkciou je prostredníctvom zvolených parametrov oddeliť / zobraziť obsah, ktorý zadaným parametrom filtra vyhovuje a naopak nezobraziť obsah, ktorý zvolené parametre nespĺňa.

Bežným využitím pre filter je napríklad vyselektovanie vyhovujúcich výrobkov v zozname produktov na základe ceny. Vo filtri zvolíme parameter ceny výrobku do 100 euro a filter nám po aplikácií zobrazí vyhovujúce výrobky. Teda zobrazí všetky výrobky s cenou 100 euro a nižšou a naopak nezobrazí nám výrobky, ktoré majú túto cenu vyššiu. Takéto použitia filtra je samozrejme možné aplikovať na rôzne typy zvolených parametrov.

späť na hlavnú stránku slovníka

F - pojmy začínajúce písmenom F


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.