Doména / Doménové meno

Doména je jedinečné slovné označenie / pomenovanie, ktoré identifikuje počítač alebo sieť počítačov v prostredí internetu. Toto meno musí byť unikátne pre celé prostredie internetu, teda nemôžu existovať dve domény s rovnakým názvom.

Doménové meno sa skladá zo samotného názvu a koncovky. Príkladom doménového mena je cookie.sk, kde cookie je menom a koncovka sk označuje slovenskú národnú doménu.

Každá krajina sveta má priradenú unikátnu koncovku doménového menu ( napríklad Česko – cz, Rakúsko – at, Nemecko – de, Veľká Británia co.uk ). Okrem nich existujú aj doménové koncovky medzinárodné ( com, org – pre neziskové organizácie, biz – pre obchodné organizácie, name – pre stránky súkromných osôb, gov – pre vlády a vládne organizácie )

Doménové meno môže byť maximálne 63 znakov dlhé a je v ňom možné použiť písmená, číslice a niektoré vybrané znaky ( pomlčky, bodky, podtržník a pod. )

späť na hlavnú stránku slovníka

D - pojmy začínajúce písmenom D


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.