DNS ( Domain naming system )

DNS ( Domain naming system ) je systém, ktorý premieňa číselné hodnoty IP adries web stránok a servrov na ľahšie zapamätateľné doménové mená, ako ich poznáme z bežného života.

Za každým názvom domény sa totiž skrýva IP adresa servra ( vzdialeného počítača ), ktorého adresa je v sieti definovaná práve číselnou hodnotou jeho IP adresy. Keďže však pre ľudí je jednoduchšie pamätať si doménové meno ako komplikovanú číselnú kombináciu IP adresy existuje práve DNS, systém, ktorý prekladá číselné hodnoty do doménových názvov.

Skúšobným príkladom môže byť web stránka web hostingovej firmy Yegon, ktorej IP adresa servra je 217.67.30.84, web stránka potom yegon.sk, zadanie oboch týchto výrazov do adresného riadka Vášho internetového prehliadača Vás privedie na domovskú stránku tejto firmy. Takto funguje DNS.

späť na hlavnú stránku slovníka

D - pojmy začínajúce písmenom D


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.