Demoverzia

Demoverziou sa nazýva skúšobná verzia aplikácie. Jedná sa zväčša o verziu aplikácie s obmedzenou funkčnosťou, respektíve plnou funkčnosťou, ale obmedzenou na určité časové obdobie ( prípadne iným funkčným obmedzením ). Jej významom je, aby sa užívateľ bližšie oboznámil s aplikáciou, vyskúšal si ju a pri spokojnosti s ňou si zakúpil plnú verziu aplikácie.

späť na hlavnú stránku slovníka

D - pojmy začínajúce písmenom D


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.