Databáza

Databáza je elektronické úložisko dát, ktoré má svoju vopred presne definovanú štruktúru. Štruktúra databázy je pripravovaná na základe obsahových informácií uverejnených na web stránke. Každá z informácií sa vkladá do databázy medzi typovo príbuzné informácie, čím sa vytvára štrukturovaný obsah ( napríklad meno zákazníka medzi mená, zákazníkov email medzi zákaznícke emaily ).

Toto dôkladné triedenie potom umožňuje prostredníctvom funkčných prvkov web stránky ako je vyhľadávanie, či filter zadať databáze požiadavku na vyselektovanie dát podľa určitých zvolených parametrov ( napríklad zobraziť na web stránke všetky emailové adresy zákazníkov ).

Databáza ( MYSQL – databázový systém ) je v spojení s jazykom PHP jedným z nosných prvkov dynamických web stránok.

späť na hlavnú stránku slovníka

D - pojmy začínajúce písmenom D


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.