CPT ( cost-per-thousands )

CPT ( cost-per-thousands ) je cenový model používaný v internetovej reklame. ( totožný s CPM, cost-per-mille ). Je to dohodnutá cena za tisíc zobrazení reklamného formátu, najčastejšie banneru. V prípade modelu CPT / CPM nehrá rolu koľko návštevníkov webu na reklamu klikne ( CPC ) ani doba počas ktorej sa reklama na web stránke zobrazuje, rozhoduje iba počet zobrazení reklamy. Najčastejšie sa používa v bannerovej reklame.

späť na hlavnú stránku slovníka

C - pojmy začínajúce písmenom C


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.