Chcete návrh loga? Design manuál? Tvorba corporate identity od profesionálov / myage.sk

Corporate identity

Corporate identity, či korporátna identita je cieľavedomá snaha spoločností, firiem, či iných subjektov prezentovať sa vo vystupovaní pred verejnosťou „jednotnou tvárou“.

Jednotná tvár corporate identity spoločnosti je budovaná od najmenších detailov až po najviditeľnejšie verejné aktivity firmy. Jej podstata spočíva v tom, že firma svojimi krokmi a verejným vystupovaním neustále vytvára a zdokonaľuje vo verejnosti svoj pozitívny obraz čitateľnosti, dôveryhodnosti, vlastnej prestíže a dôležitosti.

Do oblasti budovania a tvorby corporate identity sa dajú zahrnúť mnohé oblasti fungovania firmy, používanie jednotného loga firmy, rovnakých firemných farieb, rovnošiat a vystupovania zamestnancov, jednotného smerovania public relations, používania jednotných firemných materiálov, vizitiek, hlavičkových papierov, obálok, faktúr, firemnej web stránky a mnohé ďalšie aktivity, ktorými firma prichádza do styku s verejnosťou.

späť na hlavnú stránku slovníka

C - pojmy začínajúce písmenom C


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.