Copywriting

Copywriting, či tvorba reklamných textov je reklamná disciplína, ktorá má za úlohu sprostredkovať marketingové informácie odosielateľa príjemcovi.

Copywritingom rozumieme tvorbu textov, ktorých úlohou je predať produkt, službu, či stimulovať príjemcu k vykonaniu nejakej akcie. Toto sa deje prostredníctvom cieleného smerovania a kontroly obsahu textu na účel, na ktorý je vytváraný.

Preto má copywriting naprieč médiami, v ktorých je využívaný rôzne špecifiká. Inak je písaný reklamný text pre web stránky, inak reklamný text pre direct mail a samozrejme iný je text vytváraný pre firemnú brožúru. Zjednocujúcim prvkom je, že ide o účelový text.

Tvorba reklamných textov pre web stránky je súčasťou SEO ( search engine optimisation ), optimalizácie web stránky pre lepšie výsledky vo vyhľadávaní.

späť na hlavnú stránku slovníka

C - pojmy začínajúce písmenom C


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.