CTR ( click through rate )

CTR ( click through rate ) je hodnota používaná v internetových reklamných systémoch na hodnotenie pomeru medzi počtom zobrazení a počtom kliknutí užívateľov na reklamný odkaz. Zvyčajne sa udáva v percentách a vypočítava sa ako počet kliknutí / počet zobrazení * 100 = výsledná hodnota CTR

späť na hlavnú stránku slovníka

C - pojmy začínajúce písmenom C


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.