Cieľová skupina

Cieľová skupina je výraz používaný v marketingu pre skupinu ľudí podobných, pre nich, typických, záujmov, charakteristík, vlastností, potrieb, sociálnych, vekových či inak definovaných parametrov ( dôchodcovia, učitelia, lekári, matky s deťmi, ľudia od 18 do 35 rokov a podobne ).

Toto účelovo vytvorené delenie na množinu ľudí je používané pre presnejšie cielenie marketingovej komunikácie, umiestňovania produktov a služieb na trhu. Správne určenie cieľovej skupiny ( cieľového publika ) výrazne zefektívňuje použitie prostriedkov vynaložených na marketing produktov.

späť na hlavnú stránku slovníka

C - pojmy začínajúce písmenom C


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.