Captcha

Captcha je systém ochrany pred odosielaním spamu cez internetové formuláre. Základnou úlohou captcha je overiť, že odosielaná dáta sú odosielané človekom a nie počítačom, ktorého úlohou je šíriť spam.

Toto overovanie sa deje prostredníctvom jednoduchého testu. Najčastejším spôsobom je porovnanie textu zadaného užívateľom s ľahko deformovaným textom slova v obrázku, ktoré žiada systém pre overenie opísať.

Ďalším častým príkladom je tiež vyriešenie jednoduchej matematickej úlohy. Systém požiada užívateľa o vpísanie výsledku matematickej úlohy zobrazenej v obrázku. Pri správnej odpovedi je overené, že dáta odosiela skutočná osoba a nie počítač.

späť na hlavnú stránku slovníka

C - pojmy začínajúce písmenom C


logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 logo-1 Ak sa Vám náš projekt páči, budeme radi, ak nás podporíte pridaním ikonky cookie.sk na Vašu web stránku. Pomôžete nám tým šíriť užitočné informácie z cookie.sk k ďaľším ľuďom. Ako pridať ikonku?.